14:38:49 В комнату зашёл уosha

14:39:00 уosha вышел из комнаты

18:43:43 В комнату зашёл zak-at